KWK A/01/18 Likwidacja 18 obiektów budowlanych

Likwidacja 18 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami:

Część I:

Zadanie 1:         Likwidacja budynku łaźni kobiecej przy szybie „Jan”

Zadanie 2:          Likwidacja budynku warsztatowo  – garażowego

Zadanie 3:          Likwidacja budynku remizy strażackiej

 

Część II:

Zadanie 1:          Likwidacja budynku centrali telefonicznej

Zadanie 2:          Likwidacja budynku biur sztygarowni

Zadanie 3:          Likwidacja budynku markowni

Zadanie 4:          Likwidacja  budynku cechowni

Zadanie 5:          Likwidacja budynku maszynowo – dyspozytorskiego

Zadanie 6:          Likwidacja budynku działu strzelniczego

Zadanie 7:          Likwidacja budynku starej łaźni

Zadanie 8;           Likwidacja budynku stacji diagnostycznej

Zadanie 9:          Likwidacja tunelu pod drogą Skwary

Zadanie 10:        Likwidacja muru pomiędzy cechownią a stacją diagnostyczną

 

Część III:

Zadanie 1:          Likwidacja budynku transformatorów

Zadanie 2:          Likwidacja budynku nadszybia szybu „Chrobry I”

Zadanie 3:          Likwidacja budynku dławików

Zadanie 4:          Likwidacja budynku rozdzielni 6kV „Jan”

Zadanie 5:          Likwidacja budynku posterunku ochrony zakład

numer ogłoszenia 533484-N-2018 z dnia 20.03.2018r.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),

Część II – 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)

Część III – 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)

Link do projektów i przedmiar (plik zip – 465 MB):

http://srk.com.pl/projekty-przedmiary.zip

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 04.04.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian