KWK A/04/17 – Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna”

Likwidacja 10 obiektów budowlanych wraz z wyposażeniem oraz likwidacją  przyłączy i instalacji przesyłowych integralnie związanych z tymi obiektami na terenie SRK SA. w Bytomiu Oddział w Pszowie KWK „Anna”

Część I:

Zadanie 1:  Likwidacja budynku stacja wentylatorów głównych przy szybie „Ryszard II” wraz z dyfuzorem i kanałami;

Zadanie 2:  Likwidacja budynku warsztatowego przy szybie „Ryszard II”;

Część II:  Likwidacja wieży szybowej szybu „Chrobry II”;

Część III:

Zadanie 1:  Likwidacja budynku nowego magazynu;

Zadanie 2:  Likwidacja budynku magazynu górniczego;

Zadanie 3:  Likwidacja budynku garażu lokomotyw;

Część IV:

Zadanie 1:  Likwidacja  torów kolei wąskotorowej;

Zadanie 2:  Likwidacja rurociągu wody pitnej;

Część V:

Zadanie 1:  Likwidacja budynku magazynu głównego;

Zadanie 2:  Likwidacja budynku olejarni;

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Część II: 130 000,00 zł (słownie:  sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Część III: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Część IV: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Część V: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100)

TZO: 30 dni

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.04.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian