KWK A/08/17 Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego…

Likwidacja budynku straży pożarnej i pionu elektrycznego dla SRK S.A. Oddział KWK „Anna”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 25.10.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian