KWK B/06/18 Likwidacja przedziału drabinowego …..

„Likwidacja przedziału drabinowego w szybie Andrzej IV od zrębu do poziomu 512m dla SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód”.             

ogłoszenie UZP –   572605-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.                          

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 28.06.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian