KWK B/12B/18/19 Remont wirnika wentylatora promieniowego ….

Remont wirnika wentylatora promieniowego typu Westfalia-Dinnendhal nr 4 zabudowanego na stacji wentylatorów głównych przy szybie Andrzej IV dla SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”.

Ogłoszenie UZP nr 635078-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.

Wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: – 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100),

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.10.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian