KWK B /13/16/17/N – Wykonanie pomiarów, legalizacji…Część I , Część II

Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń    i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym,  wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych, urządzeń dźwignicowych oraz      elektroenergetycznych dla Oddziału w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”

Część I  :mechaniczna , Część II:  elektryczna

                w roku 2017.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.01.2017
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian