KWK B/02/16 Usługa w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia likwidowanego zakładu górniczego KWK BRZESZCZE WSCHÓD.

„Usługa w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia likwidowanego zakładu górniczego KWK BRZESZCZE WSCHÓD”.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.03.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian