KWK B/07/17/18 Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych oraz elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”, część mechaniczna i elektryczna w roku 2018.

Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, wentylatorów głównych, urządzeń ciśnieniowych oraz elektroenergetycznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód”, część mechaniczna i elektryczna w roku 2018. Część I – Część mechaniczna Część II – Cześć elektryczna
Ogłoszenie nr 625180-N-2017 z dnia 2017-11-30 r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Część II – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 11.12.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian