KWK B/08/17/18 Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów,napraw……

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, napraw bieżących i remontów oraz pogotowia awaryjnego dla

Część I: maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych,

Część II: stacji wentylatorów głównego przewietrzania,

Część III: pomp głównego odwadniania,

Część IV: sprężarek

w SRK S.A. Oddział KWK „Brzeszcze Wschód” w 2018 roku.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I – 1 300,00 zł

Część II – 2 100,00 zł

Część III – 400,00 zł

Część IV – 3 400,00 zł

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.03.2018
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian