KWK B/09/16/17 – Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów, remontów oraz pogotowia awaryjnego w roku 2017 dla sprężarek użytkowanych
w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Część:  I, Część:  II, Część:  III, Część:  IV, Część:  V, Część:  VI
Część:  VII, Część:  VIII

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.09.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian