KWK BD/15/18 – „Ocieplenie budynku lampowni łaźni, maskowni, dyspozytorni, administracji) dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.07.2018
    • Godzina składania ofert 9:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian