KWK BD/19/18/19 Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

Roboty górnicze i hydrotechniczne na poziomie 416 m polegające na wykonaniu infrastruktury dołowej w celu grawitacyjnego spływu wody ze zlikwidowanego rejonu „Czułów” SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Numer ogłoszenia 630573-N-2018 z dnia 02.10.2018r.

link do elektronicznego formularza ofertowego

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 17.10.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian