KWK BD/20/18/19 Dostawa aparatów ucieczkowych

Dostawa aparatów ucieczkowych dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział „Boże Dary” w tym 85 sztuk w 2018r oraz 115 sztuk w 2019r.

Ogłoszenie UZP – nr 633960 – N-2018 z dnia 09.10.2018r.

Wadium: w wysokości 6 000,00 zł

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.10.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian