KWK BD/02/17 – Budowa zbiornika wody p.poż………

Budowa zbiornika wody p.poż. wraz z instalacją przyłączeniową dla Oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. KWK Boże Dary

Uwaga : Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych )

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 10.03.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian