KWK BD/02/18 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych ….”

„Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym w SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”.

wadium: oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100).

ogłoszenie UZP: 508598-N-2018 z dnia 23.01.2018r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.01.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian