KWK BD/03/18 – Dostawa armatury w ramach zadania „Dostawa i montaż zestawów pompowych wraz z armaturą – „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary”

Dostawa armatury w ramach zadania „Dostawa i montaż zestawów pompowych wraz z armaturą –  „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 29 000,00 zł
 2.  Termin związania ofertą – 60 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Dostawy
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 06.03.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian