KWK BD/04/18 – „Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.:

 

Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych                         oraz mleka dla pracowników SRK S.A. w 2018r.:

Część I   –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Część II  –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy”

Część III –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Centrum”

Część IV –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Boże Dary”

Część V  –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Mysłowice”

Część VI –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Anna”

Część VII – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Jas-Mos”

Część VIII – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Brzeszcze Wschód”

Część IX  – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Pokój I”

Część X  –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Krupiński”

Część XI –  Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Wieczorek I”

Część XII – Dostawa kuponów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych oraz mleka dla pracowników Biura Zarządu SRK S.A. na stanowisku robotniczym

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Cześć I –  100 000,00 zł (słownie: sto tysiące złotych 00/100)

Cześć II – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Cześć III – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Cześć IV – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Cześć V –    6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

Cześć VI –   2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Cześć VII – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Cześć VIII – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Cześć IX –   15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Cześć X –    24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)

Cześć XI –    5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Cześć  XII –    100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 22.03.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian