KWK BD/05/17 – Ekspertyza hydrogeologiczna okreslająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m …

Ekspertyza hydrogeologiczna określająca warunki i konsekwencje likwidacji poziomu 600 m w SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 22.03.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian