KWK BD/08/16 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego

Dostawa spoiwa mineralno-cementowego do zabudowy izolacyjnych korków przeciwwybuchowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK “Boże Dary”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.04.2016
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian