KWK BD/08/18- „Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”.

„Wymiana odłączników na podstacji GST 110/6kV Tor I” dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 DNI

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 18.05.2018
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian