KWK BD/09/17 „Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary”

KWK BD/09/17

„Dostawa i montaż zestawów pompowych w ramach zadania „Modernizacja systemu głównego odwadniania KWK „Boże Dary”

Etap I – dostawa dwóch zestawów pompowych.

Etap II – montaż dwóch zestawów pompowych.

Etap III – dostawa trzech zestawów pompowych.

Etap IV – montaż trzech zestawów pompowych.”

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 29.06.2017
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian