KWK BD/11/18 Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu „Czułów”….

„Likwidacja obiektów powierzchniowych szybu Czułów:

Zadanie 1 – Likwidacja budynku kołowrotu- lokomotywownia # Czułów,

Zadanie 2 – Likwidacja budynku rozdzielni przy # wentylacyjnym II Czułów,

Zadanie 3 – Likwidacja budynku maszyny wyciągowej Czułów,

Zadanie 4 – Likwidacja budynku wentylatorów o wym. 6,46 x 9.86 (stacji wentylatorów z kanałem) Czułów,

Zadanie 5 – Likwidacja budynku nadszybia Czułów – niepodpiwniczony,

Zadanie 6 – Likwidacja wieży wyciągowej RI # Czułów,

dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary”.

ogłoszenie UZP – 556181-N-2018 z dnia 10.05.2018r.

wadium:  77 000,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.05.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian