KWK BD/17/17 „Likwidacja budynków łaźni górniczych zlokalizowanych w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary”

„Likwidacja budynków łaźni górniczych zlokalizowanych w SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Boże Dary”

Część I: Likwidacja budynku łaźni górniczej I
Część II: Likwidacja budynku łaźni górniczej II
Część III: Likwidacja budynku łaźni górniczej III”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
dla Części I: 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
dla Części II: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
dla Części III: 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 01.09.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian