KWK BD/19/17 Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla,,,

Likwidacja obiektów powierzchniowych Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla .Część I:     Likwidacja budynku pompowni RI.

Część II:    Likwidacja zagęszcza promieniowego Nr 71102 RI.

Część III:     Likwidacja zagęszcza promieniowego Nr 71103 RI.

Część IV: Likwidacja zagęszcza promieniowego Q 30M

Część V:    Zadanie 1: Likwidacja budynku stacji odwadniania RI + oświetlenie awaryjne

                   Zadanie 2: Likwidacja mostu przenośnikowego 71341

                   Zadanie 3: Likwidacja mostu przenośnikowego 71342

                   Zadanie 4: Likwidacja stacji przesypowej 72116

Część VI:  Zadanie 1: Likwidacja mostu przenośnikowego 71325

                   Zadanie 2: Likwidacja mostu przenośnikowego  71347, 72117

                   Zadanie 3: Likwidacja mostu przenośnikowego  71318

                   Zadanie 4: Likwidacja mostu przenośnikowego  71313

                   Zadanie 5: Likwidacja  stacji przesypowej 72105

Zadanie 6: Likwidacja  stacji przesypowej 72107           

Zadanie 7: Likwidacja  stacji przesypowej 72108

Część VII: Zadanie 1: Likwidacja rurociągów technologicznych zewnętrznych

                   Zadanie 2: Likwidacja zbiornika odpadów mułowych

                    Zadanie 3: Likwidacja budynku przygotowania mieszaniny samozestalajacej

Część VIII Zadanie 1: Likwidacja zbiornika węgla 0 – 10

Zadanie 2: Likwidacja mostu przenośnikowego 71315

Zadanie 3: Likwidacja mostu przenośnikowego 71317

Zadanie 4: Likwidacja mostu przenośnikowego 71319

Zadanie 5: Likwidacja mostu przenośnikowego 71322

Zadanie 6: Likwidacja mostu przenośnikowego 71326

Zadanie 7: Likwidacja mostu przenośnikowego 71343

Zadanie 8: Likwidacja mostu przenośnikowego 71340

                   Zadanie 9: Likwidacja  stacji przesypowej 72115

                   Zadanie 10: Likwidacja  stacji przesypowej 72109

dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach

wadium:

Część I            –   1 900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100)

Część II          –   9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Część III         –   9 600,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

Część IV         –   9 700,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Część V          – 16 800,00 zł (słownie szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

Część VI         –   4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Część VII       –   2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100)

Część VIII      – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

nr ogłoszenia UZP – 571177-N-2017 z dnia 11.08.2017r.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.08.2017
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian