KWK BD/26/16/N- „Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pompowni głównego odwadniania na poz. 416m – ETAP I”

Modernizacja układu zasilania w energię elektryczną pompowni głównego odwadniania na poz. 416m – ETAP I dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Boże Dary”

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 23.11.2016
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian