KWK C/06A/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: CZĘŚĆ III i IV

„Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“: Część III : Remont pomp typu OS, Część IV : Remont pompy typu OW

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 21.08.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Uwagi Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
   Część III 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)
   Część IV 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian