KWK C/10A/18 Dostawa rur

Dostawa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”, w tym:

Część I: Dostawa rur DN 350 stalowych bez wkładki:

Zadanie nr 1: Dostawa rur DN 350 stalowych bez wkładki w ramach zadania: Budowa rurociągów głównego odwadniania w szybie „Budryk” z pompowni na poziomie 250m na powierzchnię.

Zadanie nr 2: Dostawa rur DN 350 stalowych bez wkładki w ramach zadania: Budowa rurociągów głównego odwadniania w szybie „Staszic” z pompowni na poziomie 250m na powierzchnię.

Część II: Dostawa rur DN 500 stalowych bez wkładki:

Zadanie 1: Dostawa rur DN 500 stalowych bez wkładki w ramach zadania: Budowa rurociągów głównego odwadniania w szybie „Budryk” z pompowni na poziomie 774m na powierzchnię.

Zadanie 2: Dostawa rur DN 500 stalowych bez wkładki w ramach zadania: Budowa rurociągów głównego odwadniania w szybie „Staszic” z pompowni na poziomie 774m na powierzchnię.

Część III: Dostawa rur DN 150 stalowych bez wkładki w ramach zadania: Utrzymanie
i zabezpieczenie wyrobisk – profilaktyka .

Część IV: Dostawa rur DN 185 stalowych bez wkładki w ramach zadania: Utrzymanie
i zabezpieczenie wyrobisk – profilaktyka.

wadium

Część I – 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100)

Część II – 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Część III – 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100)

Część IV – 17 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Ogłoszenie: 2018/S 135 307581

link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 30.07.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian