KWK C/11A/18 „Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”

„Wykonanie tamy wodnej na poz. 250 m” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.08.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian