KWK C/21/18/19 Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”: Część I: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Budryk”. Część II: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Staszic”.

Zabudowa rur dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”:

Część I: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Budryk”.

Etap I – Przygotowanie szybu do planowanych robót szybowych. Zabudowa podpory głównej dla rurociągu głównego odwadniania DN500 w szybie „Budryk”.

 Etap II –- Zabudowa  rurociągu głównego odwadniania DN500 od poziomu 774 m do poziomu zrębu oraz rurociągu DN 350 od poziomu 250 m do poziomu zrębu w szybie „Budryk”.

Część II: Zabudowa rur DN 350 oraz DN 500 w szybie „Staszic”.

Etap I – Przygotowanie szybu do planowanych robót szybowych. Zabudowa podpory głównej dla rurociągu głównego odwadniania DN500 w szybie „Staszic”.

Etap II – Zabudowa  rurociągu głównego odwadniania DN500 od poziomu 774 m do poziomu zrębu oraz rurociągu DN 350 od poziomu 250 m do poziomu zrębu w szybie „Staszic”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Część II: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

Termin związania ofertą: 30 dni

LINK DO ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 28.09.2018
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian