KWK C/24/18/19 Remont klap rewersyjnych: Część I – Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 1 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” Część II – Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”,

KWK C/24/18/19 Remont klap rewersyjnych: Część I – Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 1 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” Część II – Klapa rewersyjna zbudowana w dyfuzorze wentylatora nr 2 w stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Część II: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

Nr ogłoszenia o zamówieniu 633572-N-2018 z dnia 2018-10-09 r.
 link do Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 19.10.2018
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian