KWK C/27A/18/19 „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym: Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.

„Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w latach 2019 – 2020” w tym:

Część I – Zabezpieczenie akcji ratowniczych przez lekarzy

Część II – Zapewnienie opieki psychologicznej w trakcie akcji ratowniczej i po jej zakończeniu.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Cz. I 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych); Cz. II 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Link do elektronicznego FORMULARZA OFERTOWEGO

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.03.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian