KWK C/28/18/19: „Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu – Miechowicach”.

znak sprawy: KWK C/28/18/19

nazwa postępowania: „Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu – Miechowicach”.

Nr ogłoszenia: 2019/S007 – 011766

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego: kliknij tutaj

Oferta winna zabezpieczona wadium w wysokości 190 000,00 zł

Termin składania ofert upływa w dniu 15.02.2019 r. o godz. 09:30

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2019 r. o godz. 08:00

 

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.02.2019
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian