KWK C/30/18/19 – „Remont pomp odwadniających” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

„Remont pomp odwadniających:

Część I – remont pomp typu P,

Część II – remont pomp typu PSZ,     

Część III – remont pomp typu OS,             

Część IV – remont pompy typu OW,

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Link do elektronicznego formularza ofertoweg

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 2 500,00 zł

Część II: 2 400,00 zł

Część III:   700,00 zł

Część IV: 7 000,00 zł

2. Termin związania ofertą: 30 dni

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 30.01.2019
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian