KWK C/30A/18/19 – „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pompy typu OW, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

„Remont pomp odwadniających:

Część I – remont pomp typu P,

Część II – remont pomp typu PSZ,     

Część III – remont pompy typu OW,

dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 2 500,00 zł

Część II: 2 400,00 zł

Część III: 7 000,00 zł

Termin związania ofertą: 30 dni

Zamawiający otworzy oferty w dniu 03.04.2019r o godz. 10:00

Link do elektronicznego formularza ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 03.04.2019
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian