KWK C/30B/17/18 – „Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””… I, II CZĘŚCI

„Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum””

Część I
Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie mechaniczno- szybowym na dole i powierzchni zakładu górniczego
Część II
Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego.

link do Elektronicznego Formularza Ofertowego

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.07.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian