KWK C/01/18 – „Likwidacja budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej przebudowy sieci C.O ,p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci elektroenergetycznej” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu

„Likwidacja budynku głównego przeróbki mechanicznej węgla oraz wykonanie częściowej przebudowy sieci C.O ,p.poż., wody pitnej i wykonanie częściowej przebudowy sieci elektroenergetycznej” w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu
Projekt rozbiórki do pobrania poniżej:
http://bip.srk.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/KWK-Centrum-projekt-rozbiorki-2016.12.12.pdf

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.03.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Uwagi 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 170 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
   Projekt rozbiórki:
   http://bip.srk.com.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/KWK-Centrum-projekt-rozbiorki-2016.12.12.pdf

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian