KWK C/06/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej…

Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” na 2016 rok.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 21.04.2016
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian