KWK C/08/18 Roboty szybowe …..

Roboty szybowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Część I –     Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych w górniczym wyciągu  szybowym szybu „Budryk”- przedział wschodni.

Część II –   Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych w górniczym wyciągu  szybowym szybu „Staszic”- przedział drzewny.

Część III – Kompleksowa wymiana 2 kompletów czerolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 3 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Budryk” przedział zachodni.

Część IV – Kompleksowa wymiana 2 kompletów jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Rejtan”.

ogłoszenie UZP – 535781-N-2018 z dnia 23.03.2018r.

Wadium:

Część I           700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

Część II          600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Część III        2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Część IV        1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/1

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 05.04.2018
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian