KWK C/08A/18 Roboty szybowe ….

Roboty szybowe dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“

Część I –         Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych
w górniczym wyciągu  szybowym szybu „Budryk”- przedział wschodni.

Część II –       Wykonanie prac związanych ze skracaniem czterech lin nośnych
w górniczym wyciągu  szybowym szybu „Staszic”- przedział drzewny.

Część III –      Kompleksowa wymiana 2 kompletów jednolinowego zawieszenia naczynia wyciągowego wlk. 5 w górniczym wyciągu szybowym szybu „Rejtan”.

Ogłoszenie UZP – 551829-N-2018 z dnia 2018-04-27 r.

Wadium:      Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I           700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100)

Część II          600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Część III     1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100)

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 11.05.2018
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian