KWK C/12/16 „Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum” Cz. I-III

„Dostawa spoiw cementowo-mineralnych, anhydrytowych i cementu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, KWK „Centrum”, w tym:
Część I – Spoiwo mineralno cementowe Adibet-TP w odmianie Adibet-T wytrzymałość na ściskanie po 24h min 7MPa workowane wykonywanie tam przeciwwybuch. pasów podpornościowych uszczelnianie izolacja torkretowanie wyrobisk (7953216610),
Część II – Spoiwo anhydrytowe GSA PLUS (7953222110),
Część III – Cement portlandzki wieloskładnikowy popiołowy CEM II/B-V 32,5 R PN-EN 197-1 workowany (7950067521).

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 13.06.2016
    • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian