KWK C/16/17 Remont rozruszników

Remont rozruszników elektrolitycznych do pomp wysokociśnieniowych typu OW  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Ogłoszenie nr 512228-N-2017 z dnia 2017-05-19

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 02.06.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian