KWK C/23/17 – „Wykonanie częściowych ciągów wodnych, p.poż i ciepłowniczych p.poż po likwidacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla i obiektów na powierzchni na terenie SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”

Wykonanie częściowych ciągów wodnych, p.poż po likwidacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla i obiektów na powierzchni na terenie  SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”

Wykonanie częściowych ciągów ciepłowniczych po likwidacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla i obiektów na powierzchni na terenie  SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 28 000,00 zł
 2. Termin związania ofertą: 30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 06.09.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian