KWK C/25A/17 Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”.

Przebudowa chodnika nadosadnikowego poz.930m dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 400,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta złotych 00/100) Oferta
 2. nr ogłoszenia 574394-N-2017 z dnia 21.08.2017r.
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 06.09.2017
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian