KWK C/28/17 – Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”

Projekt modernizacji górniczego wyciągu szybowego szybu „Budryk” – przedział wschodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
 2. Termin związania ofertą – 60 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 23.10.2017
  • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian