KWK C/30/16/17/N Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”

Likwidacja 14 obiektów w SRK S.A. w SRK S.A. Oddział KWK „Centrum”
1. Magazyn silników
2. Pomieszczenie gazów technicznych
3. Budynek olowni drewna
4. Magazyn gazów technicznych
5. Hala napraw
6. Budynek działu gospodarki materiałowej
7. Magazyn wyrobów gotowych
8. Hala pras hydraulicznych
9. Magazyn płótna
10. Warsztat malarski
11. Magazyn odzieżowy
12. Pomieszczenie ZZJG
13. Budynek NSZZ Solidarność
14. Budynek związków.

    • Typ postępowaniaUstawa PZP
    • Rodzaj postępowania Roboty budowlane
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 09.01.2017
    • Godzina składania ofert 09:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian