KWK C/30A/17/18 – „Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego”

„Świadczenie usług utrzymania ruchu zakładu górniczego Oddziału SRK S.A. KWK „Centrum” w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni zakładu górniczego”

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 09.02.2018
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   2. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 140 000,00 zł.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian