KWK C/32/17/18 Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r.

„Usługi w zakresie transportu krajowego w 2018r. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”:

Część I – samochód osobowy 8 osób + kierowca – dyżurny 24 godziny na dobę,

Część II – samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 8T-10T, wyposażony w urządzenie HDS o udźwigu min. 8 ton.”

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysięcy złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 12.10.2017
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian