KWK C/39/17/18 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”.

Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy
w oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2018 roku”.

 

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
 2. Termin związania ofertą – 30 dni
  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 11.12.2017
  • Godzina składania ofert 11:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian