KWK C/40/17/18 „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A

 1. „Świadczenie usługi dyżurów lekarskich – dla potrzeb Oddziałów SRK S.A.

Część I: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka – Klimontów”, „Niwka – Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”.

Część II: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole  i powierzchni zakładu na pompowniach: „Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich – Bytom I, „Gliwice”.

Część III: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu na pompowni: „Dębieńsko”.

Część IV: „Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem całodobowo w dni robocze, świąteczne, soboty i niedziele dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Makoszowy” w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Część V: „Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem przez 24 godziny     w dni robocze i wolne od pracy dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Część VI: „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w KWK „Boże Dary”  w 2018 r.”

Część VII: „Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem przez 24 godziny w dni robocze i wolne od pracy dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój 1” w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Część VIII: „Świadczenia całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu w SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek I” w 2018 r.”

Część IX: „Świadczenia usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich pod telefonem przez 24 godziny   w dni robocze i wolne od pracy dla pracowników SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos”   w Jastrzębiu –Zdrój w okresie od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zgodnie z zapisem w  Załączniku nr 2 do SIWZ

Część I:  800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Część II:  600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Część III:  500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Część IV: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część V:  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część VI:  3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część VII:  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Część VIII: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)

Część IX:  2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset  złotych 00/100)

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 15.01.2018
  • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian