KWK C/41/17/18 Udzielanie świadczeń medycyny pracy…..

„Udzielanie świadczeń medycyny pracy – dla potrzeb oddziałów SRK S.A. w okresie w 2018 roku”

Część I: „Świadczenie usług medycyny pracy w zakresie badań wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz pracowników Oddziału w Bytomiu Zakład Administracja Zasobów Mieszkaniowych w 2018 r.”

Część II : „Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie:

 • badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy,
 • specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych,
 • badań psychologicznych

dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Saturn”, „Paryż”, „Grodziec”, „Porąbka-Klimontów”, „Niwka-Modrzejów”, „Katowice”, „Kleofas”, „Siemianowice”, „Jan Kanty”, „Dębieńsko”.

Część III: „Udzielanie świadczeń medycyny pracy w zakresie:

 • badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, końcowych oraz wynikających ze zmiany stanowiska pracy,
 • specjalistycznych badań konsultacyjnych stanowiących część badań profilaktycznych,
 • badań psychologicznych

dla pracowników zatrudnionych na pompowniach: „Pstrowski”, „Szombierki”, „Powstańców Śląskich – Bytom I” „Gliwice”.

Część IV: „Udzielanie świadczeń medycyny pracy w 2018 roku dla pracowników SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji”

Część V: „Świadczenie usług w zakresie medycyny pracy – badań profilaktycznych dla pracowników SRK S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” w okresie w 2018 r.”

Część VI: „Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A.

w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” w okresie w 2018 r.”

Część VII: „Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Mysłowice ” w 2018 roku”

Część VIII: „Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Boże Dary” w 2018 roku”

Część IX: „Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK Anna” w 2018 r.”

Część X: „Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczeniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników dla pracowników SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Jas-Mos” w okresie od 1.09.2018 r. do 31.12.2018 r.”

Część XI: „Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz innych zadań służby medycyny pracy związanych z ograniczaniem szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników oraz badań psychologicznych dla pracowników SRK S.A.

w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w okresie w 2018 r.”

Część XII: „Świadczenie usług związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną z zakresu medycyny pracy dla KWK „Wieczorek I” w 2018 roku”

Ogłoszenie w UZP 634938 z dnia 20.12.2017r.

 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:

Część I: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),

Część II: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

Część III: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100),

Część IV: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),

Część V: 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100),

Część VI: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100),

Część VII: Wadium nie jest wymagane

Część VIII: 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),

Część IX: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100),

Część X: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100),

Część XI: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100),

Część XII: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

 

  • Typ postępowaniaUstawa PZP
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 29.12.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian